รายชื่อสถานศึกษา
รายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ระบบสนับสนุน วPA
ลำดับรหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาจังหวัดผู้ดูแลระบบตำแหน่ง
13110023401วัดบางปะกอกกรุงเทพมหานครนางนันท์ลินี นาคแย้มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
21046030642บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กาฬสินธุ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
31046030230ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กาฬสินธุ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
41312056401วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีนนทบุรีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
51313016301วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีปทุมธานีนายจิตเกษม พัฒนาศิริผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
61313036101วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปทุมธานีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
71313016101วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีปทุมธานีนายจิตเกษม พัฒนาศิริผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
81077280155บ้านปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
91077280047บ้านรวมไทยประจวบคีรีขันธ์นางสาวศุภาวดี ผ่องแผ้วครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
101077280139บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
111077280179บ้านหนองกระทุ่มประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
121077280173บ้านเนินพยอมประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
133077200301รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)ประจวบคีรีขันธ์นายเสริมศักดิ์ ลิขิตวัฒนกิจครู
141077280103วัดดอนยางประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
151077280161อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)ประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
161314016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยานายจิตเกษม พัฒนาศิริผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
171314016103วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยานายจิตเกษม พัฒนาศิริผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
181319016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสระบุรีนายจิตเกษม พัฒนาศิริผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
191319016101วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสระบุรีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์