รายชื่อสถานศึกษา

H3

ลำดับรหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาจังหวัดผู้ดูแลระบบตำแหน่ง
13110023401วัดบางปะกอกกรุงเทพมหานครนางนันท์ลินี นาคแย้มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
21046030642บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กาฬสินธุ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
31046030230ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กาฬสินธุ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
41312056401วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีนนทบุรีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
51313016301วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีปทุมธานีนายพิสิษฐ์   วิทยาครู
61313036101วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปทุมธานีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
71077280155บ้านปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
81077280047บ้านรวมไทยประจวบคีรีขันธ์นางสาวศุภาวดี ผ่องแผ้วครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
91077280139บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
101077280179บ้านหนองกระทุ่มประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
111077280173บ้านเนินพยอมประจวบคีรีขันธ์นายณัฐดนัย นิลดีครู คศ.1
123077200301รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)ประจวบคีรีขันธ์นายเสริมศักดิ์ ลิขิตวัฒนกิจครู
131077280103วัดดอนยางประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
141077280161อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)ประจวบคีรีขันธ์นายสายชล จินโจผู้เชี่ยวชาญ
151314016103วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยานางอุไรพัชร ไลออนครู
161011570077คลองบางกะอี่สมุทรปราการนายธีรพงศ์ คำจันทร์ดีครูผู้สอน
171011570087ตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง)สมุทรปราการนางสาวภาสินี รื่นเริงครูผู้สอน
181011570166เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการสมุทรปราการนางสาว77777 77777ครูผู้สอน
191319016101วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสระบุรีนายสายชล จินโจผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์