ไฟล์ในโฟลเดอร์มีดังนี้

ลำดับที่ชื่อไฟล์
1BMC.pptx
2ar
3en
4he
5it
6m20201
7ma
8saver01.png
9sc
10so
11th