บริษัท โอเอวัน จำกัด

300/57 หมู่บ้านกลางเมือง Urbanion ซอยลาดพร้าว 48 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
090-993-1965       oa1power@gmail.com
ผู้พัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งรูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เป็นระบบการเรียนการสอนที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น